shkolaput.ru 1

Лекція №1

Тема: Алфавіт, ідентифікатори, службові слова


План заняття


  1. Алфавіт

  2. Ідентифікатори

  3. Службові слова

  4. Операції

  5. Базові типи даних

Алфавіт

В алфавіт мови Сі входять:

• прописні і рядкові букви латинського алфавіту (A,B...,Z, а, b..., z)

• цифри: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

• спеціальні знаки: " { } | [ ] () + - / % \ ; ' . :?< = >_!&*#